obor Matematická biologie

Matematická biologie - uplatnění v klinickém výzkumu

MUDr. Mgr. Jiří Pařenica
Interní kardiologická klinika FN Brno

next
next
next
next
next
MU
PřF
IBA
RECETOX
ESF