obor Matematická biologie

Michaela Kučerová

Odkud pocházím: Rájec-Jestřebí (okr. Blansko)

Matematickou biologii studuji od: 2009

Téma mé práce: Ve své práci jsem se zabývala vytvořením metodiky hodnocení charakteru říčních koridorů v různých prostorových škálách pomocí leteckých snímků. Data získaná tímto způsobem jsem poté využila k hodnocení vazby  vodních bezobratlých živočichů osidlujících říční dno na jednotlivé typy a prostorové rozsahy těchto koridorů.

Proč jsem šla studovat matematickou biologii: Rozhodující byla atraktivní kombinace mých oblíbených oblastí studia, tj. matematiky a biologie, v netradičním studijním oboru.

Co bych vzkázala zájemcům o studium: Zpočátku zatněte zuby a nenechte se vyděsit novým prostředím a přístupem k výuce. Nebojte se používat IS, je to opravdový pomocník a čím dříve mu porozumíte, tím lépe pro vás. Nebuďte solitéři a pozneje své spolužáky – co nebude ohledně chodu univerzity, ISu, studijní látky, různých termínů a dalších věcí jasné vám, to rozlouskne určitě někdo z ostatních. Skrze řešení povinností snáze překonáte stydlivost a získáte skvělé přátele... a s kým byste po přednáškách jinak chodili na pivo?:-)

Kontakt:

MU
PřF
IBA
RECETOX
ESF