obor Matematická biologie

Renata Chloupková

Odkud pocházím: Lysice

Matematickou biologii studuji od: 2009

Téma mé práce: Analýza teplotního režimu vodních toků a jeho vlivu na společenstva makrozoobentosu

Proč jsem šla studovat matematickou biologii: Obor mi přišel jako zajímavé spojení dvou předmětů, které mě na střední bavily nejvíce.

Co bych vzkázala zájemcům o studium: Určitě studium nevzdávat po prvotních obtížích, které mohou (zejména v matematických předmětech) na začátku nastat. Pokud člověk vytrvá, postupem času téměř zjistí odpověď na otázku, co to ta matematická biologie vlastně je :-).

Kontakt:

MU
PřF
IBA
RECETOX
ESF