obor Matematická biologie

Eva Janoušová

Odkud pocházím: Brno

Rok ukončení studia: 2010

Proč jsem šla studovat matematickou biologii: Zajímala mě medicína, nechtěla jsem se však stát lékařem, spíše mě lákal výzkum, což matematická biologie přesně umožňuje.

Téma závěrečné práce: Moderní metody pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu

Kde nyní působím: analytik dat v Institutu biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno; doktorský student oboru Neurovědy na Lékařské fakultě MU, Brno

Odborné zájmy a témata výzkumu: Analýza obrazů mozku pacientů se schizofrenií, hodnocení úspěšnosti léčby pacientů s chronickou myeloidní leukémií, programování

Co bych vzkázala zájemcům o studium: Medicínských dat neustále přibývá a odborníků, kteří je umí hodnotit je stále málo, takže pokud Tě baví matematika a biologie, umíš se zapálit pro věc a vystuduješ matematickou biologii, nouzi o práci mít určitě nebudeš.

Kontakt:

MU
PřF
IBA
RECETOX
ESF