obor Matematická biologie

Monika Mazalová

Odkud pocházím: z Jevíčka

Matematickou biologii studuji od: 2015

Téma mé práce: Moje bakalářská práce byla zaměřená na modelování nákladů na hospitalizační péči. Smyslem práce bylo vytvořit za pomoci tzv. regresních stromů nákladově a klinicky homogenní skupiny pacientů, které mohou být podkladem pro úhrady hospitalizační péče.

Proč jsem šla studovat matematickou biologii: Při výběru svého vysokoškolského oboru jsem byla dlouho nerozhodná. Na gymnáziu mě bavila matematika, ale studovat ji dále v ryzí formě mi zavánělo učitelstvím a množstvím neuchopitelných vzorečků. Matematika v biologii a medicíně mi přišla jako nápaditá a svěží forma matematiky aplikované v praxi.

Co bych vzkázala zájemcům o studium: Nenechte se zastrašit prvními dvěma roky studia. Jsou náročnější a pravděpodobně ani neuvidíte souvislosti a význam jednotlivých předmětů. V dalších letech se však už můžete více specializovat a realizovat. Za sebe oceňuji příjemnou atmosféru oboru, způsobenou i tím, že studentů v jednom ročníku bývá jen pár, vyučující jsou lidé z praxe, kteří jsou mnohdy i absolventy tohoto oboru, a učí vás to, co oni sami využívají ve své práci.

Kontakt:

Recetox
IBA
ESF