obor Matematická biologie

Vše o přihlášce ke studiu

Vše o přihlášce ke studiu

Přihlášky ke studiu na Masarykově univerzitě se podávají výhradně elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému (IS) MU.

Úplné a oficiální informace k přijímacímu řízení na program matematická biologie a biomedicína jsou k dispozici na webu Přírodovědecké fakulty MU v sekci „Uchazeči o studium“. Přijímací zkoušky se skládají z všeobecného testu studijních předpokladů.

Děkan Přírodovědecké fakulty může prominout přijímací zkoušky uchazečům o program matematická biologie a biomedicína, kteří splní předepsané podmínky týkající se výsledku studia na střední škole. Jedná se zejména o maturitu z matematiky a případně dalšího předmětu a celkový průměr z vybraných profilových předmětů. Oficiální informace k přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek jsou rovněž k dispozici na webu PřF MU.

Recetox
IBA
ESF