obor Matematická biologie

Lucie Pehalová

Rok ukončení studia: 2018

Téma závěrečné práce: V rámci závěrečné práce jsem se věnovala analýze časového trendu zhoubných novotvarů tlustého střeva a konečníku a zhoubných novotvarů prsu. Mým cílem bylo nalézt časová období, kdy dochází k výrazným změnám vývoje těchto onemocnění, a odůvodnit, čím jsou tyto změny způsobeny.

Proč jsem šla studovat matematickou biologii: Už na gymnáziu jsme věděla, že se chci na vysoké škole věnovat matematice, neboť matematika byla vždy mým oblíbeným předmětem. Nechtěla jsem však studovat pouze strohou obecnou matematiku. Když jsem se dozvěděla o oboru, který poskytuje spojení matematiky s biologií a částečně chemií a informatikou, byla pro mě matematická biologie jednoznačnou volbou. 

Co bych vzkázala zájemcům o studium: Jestliže Vás baví biologie a máte logické myšlení, tak pro Vás bude studium matematické biologie vhodnou volbou. Oproti většině ostatních oborů se již během studia budete moci zapojit do spousty zajímavých projektů či pracovních nabídek. Další výhodou tohoto oboru je, že následná možnost pracovního uplatnění je velmi široká a každý si tak může najít výzkumnou oblast, která ho bude naplňovat.

Kontakt:

Recetox
IBA
ESF