obor Matematická biologie

Tereza Nováková

Odkud pocházím: z Prahy

Matematickou biologii studuji od: 2014

Téma mé práce: Moje práce se nazývá Metodika vyvažování struktury srovnávaných skupin pacientů nad daty NZIS. Snažím se najít nejlepší metodu, která zajistí srovnatelnost různých skupin pacientů a zároveň bude efektivně fungovat na rozsáhlých datových souborech.

Proč jsem šla studovat matematickou biologii: Na střední škole jsem měla ráda pestrost. Nejvíc mě bavila biologie, ale nechtěla jsem ji studovat samotnou. Matematická biologie mi připadala jako obor, se kterým se člověk v budoucnu neztratí, a rozhodla jsem se to zkusit.

Co bych vzkázala zájemcům o studium: Matematickou biologii považuji za velmi perspektivní obor s atraktivní nabídkou předmětů a s důrazem na praktickou stránku věci. Studium bych doporučila také kvůli osobnímu přístupu vyučujících, především u předmětů ve vyšších ročnících.

Kontakt:

Recetox
IBA
ESF