obor Matematická biologie

Eva Koriťáková

Rok ukončení studia: 2010

Proč jsem šla studovat matematickou biologii: Zajímala mě medicína, nechtěla jsem se však stát lékařkou, spíše mě lákal výzkum, což matematická biologie přesně umožňuje.

Téma závěrečné práce: Cílem mé diplomové práce s názvem „Moderní metody pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu“ bylo vytvořit algoritmus, který by na základě obrazů mozku z magnetické rezonance dokázal zjistit, jestli je člověk zdravý nebo trpí schizofrenií.

Kde nyní působím: Pracuji jako analytička dat v Institutu biostatistiky a analýz, spin-off společnosti Masarykovy univerzity. Kromě toho se na Masarykově univerzitě podílím na neurovědním výzkumu i na výuce matematických biologů a doktorandů z oboru Neurovědy.

Odborné zájmy a témata výzkumu: Analýza obrazů mozku pacientů s neurologickými onemocněními, hodnocení úspěšnosti léčby pacientů s chronickou myeloidní leukémií a chronickou lymfoblastickou leukémií, programování.

Co bych vzkázala zájemcům o studium: Medicínských dat neustále přibývá, ale odborníků, kteří je umí hodnotit, je stále málo. Takže pokud Tě baví matematika a biologie, umíš se zapálit pro věc a vystuduješ matematickou biologii, nouzi o práci mít určitě nebudeš.

Kontakt:

Recetox
IBA
ESF