obor Matematická biologie

Ondřej Májek

Rok ukončení studia: 2009

Proč jsem šel studovat matematickou biologii: Už na střední škole byly matematika spolu s biologií mé oblíbené předměty. Když jsem se na jednom workshopu dozvěděl o práci Institutu biostatistiky a analýz, možnost využít v biologii nebo medicíně matematické modely mě nepřestávala fascinovat, a tak jsem se nakonec opravdu rozhodl studovat matematickou biologii.

Téma závěrečné práce: Dlouhodobě se věnuji tematice programů časného záchytu nádorových onemocnění. Už v rámci studia jsem měl možnost vytvářet statistické postupy pro hodnocení kvality těchto programů a pomoci zavádění těchto postupů do praxe zdravotnictví v ČR.

Kde nyní působím: Na Masarykově univerzitě, ve zmíněném Institutu biostatistiky a analýz, kde se podílím na výuce matematické biologie a výzkumu. Hodnocení zdravotní péče se věnuji také v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, což je státní ústav zodpovědný za vedení Národního zdravotnického informačního systému.

Odborné zájmy a témata výzkumu: Zejména zmíněné programy časného záchytu nádorových onemocnění (v současnosti jsou to programy screeningu karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu a karcinomu děložního hrdla), dále se věnuji epidemiologii zhoubných nádorů a obecně klinické biostatistice a hodnocení zdravotní péče.

Co bych vzkázal zájemcům o studium: Pokud vás baví matematika a biologie a nebojíte se občas náročného, ale ohromně zajímavého studia s uplatnění v praxi, neváhejte se přihlásit.

Kontakt:

Recetox
IBA
ESF