obor Matematická biologie

Jaroslav Koča

Rok ukončení studia: 2005

Proč jsem šel studovat matematickou biologii: Středoškolské studium jsem absolvoval v matematické třídě, matematice jsem se chtěl věnovat i nadále a hledal jsem obor, kde bych ji mohl využít. Biologie mě vždy bavila, proto se obor Matematická Biologie, nabízející aplikaci matematických metod na biologická data, jevil jako ideální volba.

Téma závěrečné práce: Během studia mě zaujala problematika klinických studií, kterou jsem se začal více zabývat. Tématem mé závěrečné práce pak byla Aplikace Bayesovské statistiky v designu a hodnocení klinických studií.

Kde nyní působím: Pracuji v Institutu biostatistiky a analýz, spin-off společnosti Masarykovy univerzity, kde jsem zodpovědný za sběr a kvalitu dat v projektech klinického výzkumu.

Odborné zájmy a témata výzkumu: V projektech klinického výzkumu se věnuji managementu dat, což obnáší zejména přípravu databází pro sběr dat v klinických studiích nebo klinických registrech z různých diagnostických oblastí medicíny. Nedílnou součástí práce je nastavení online prostředí k zadávání dat a vytvoření validačních pravidel v elektronických systémech pro sběr dat a také kontinuální dohled nad kvalitou sbíraných dat kvůli zajištění správnosti jejich následné statistické analýzy.

Co bych vzkázal zájemcům o studium: Matematická biologie propojuje matematické myšlení se znalostmi získanými v biologických předmětech. Pokud tě baví matematika a biologie, je matematická biologie skvělá volba nabízející velmi zajímavé studium a možnosti uplatnění v akademické i komerční sféře.

Kontakt:

Recetox
IBA
ESF