obor Matematická biologie

Matematická biologie - uplatnění v biologickém výzkumu

Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i.

next
next
next
next
next
Recetox
IBA
ESF