obor Matematická biologie

Matematická biologie - uplatnění v klinickém výzkumu

doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU

next
next
next
next
next
Recetox
IBA
ESF