obor Matematická biologie

Matematická biologie - uplatnění v genetickém výzkumu

Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

next
next
next
next
next
Recetox
IBA
ESF